Leren professionaliseren

Samen met leerlingen, docenten, O.O.P-ers  en leidinggevenden ben ik de afgelopen 20 jaar aan de slag gegaan met de volgende thema’s of vragen:

Leidinggevenden:

 • vorm geven aan schooleigen onderwijs
 • hoe benut je ook de stem van de minderheid?
 • coaching bij de ontwikkeling van operationeel manager naar onderwijskundig leiderschap
 • Ontwikkelen van horizontale sturing
 • teamontwikkeling: sturen op resultaatverantwoordelijke teams, oplossen van conflicten.
 • ontwikkeling van professionele leergemeenschappen
 • leeftijdsgericht personeelsbeleid
 • etc.

Docenten:

 • de 21e eeuw, wat betekent dat voor de school?
 • pedagogisch- en didactisch vakmanschap
 • (studieloopbaan-) coaching
 • maatwerk leveren d.m.v. differentiatie
 • persoonlijk leiderschap
 • conflicthantering
 • time-management
 • etc.

O.O.P.

 • omgaan met conflicten
 • time-management
 • hospitality
 • etc.